M

Montessori /
College /
Maastricht /

Dé plek voor nieuwsgierige mensen

Het Montessori College Maastricht is een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Maastricht.

Het laatste nieuwsContact

Waarom een nieuwe school?

De middelbare school is een cruciale fase in je leven. Dan ga je keuzes maken voor je vervolgopleiding en waar je uiteindelijk in je carrière terecht komt. Het is heel belangrijk dat je leert dat allemaal zelf te doen. En de school is er om je daarbij te helpen.

Daarom kiezen wij voor het montessori concept. Waarbij voorop staat ‘Help mij het zelf te doen.’ Een concept dat al decennia beproefd is in andere steden met heel goede resultaten. Scholen van wie we ook veel informatie krijgen om zelf in Maastricht succesvol te kunnen zijn als nieuwe school. Daarnaast is het belangrijk dat je ook begrijpt wat je kunt met de vakken en vaardigheden die je leert op school. Want dat helpt bij de motivatie, maar helpt je ook om beter te kiezen voor je vervolgopleiding en baan later in je leven.

Om die reden gaan we onze lessen indelen aan de hand van casus of probleemstellingen. Net zoals iedere dag in de maatschappij aan de orde is. Vervolgens gaan we voor die casus ons verdiepen in de theorie erachter. Dus per vak een en ander uitdiepen, maar ook de koppeling tussen de vakken duidelijk maken. En daarna de geleerde stof toepassen in de casus die voorligt.

Deze twee elementen vormen de basis voor het Montessori College Maastricht:

Dé plek voor nieuwsgierige mensen.

Ben jij net zo nieuwsgierig als wij?

Willen weten, maar ook ervaren hoe zaken in elkaar zitten. Leren samenwerken, jezelf en de ander leren kennen en er zo allebei wijzer van worden. Wij zijn erop gericht om je bij al deze dingen te helpen, helemaal volgens de uitspraak van Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’.

We helpen jou je talenten te leren kennen en te ontwikkelen. We helpen je ook vast te stellen welke behoefte je wilt ontwikkelen, door samen te ervaren wat er allemaal te ontdekken is in onze wereld. Onze aanpak stimuleert jouw zelfstandigheid, creativiteit, sociale interactie en kritisch denken. Door jou als leerling de vrijheid te geven om binnen de kaders je eigen leerdoelen en je eigen tempo te bepalen, staat persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid op onze school voorop.

Vanzelfsprekend voldoet onze school aan alle eisen waarmee jij een diploma voor je vervolgopleiding kunt behalen. 

Wij helpen je jouw plek in de maatschappij te vinden. Door je dingen te leren, te laten ervaren en samen te werken met anderen.

Leerkrachten

Onze leerkrachten stralen enthousiasme en passie uit en dat werkt aanstekelijk. Op onze school gaat het namelijk om meer dan alleen het overdragen van kennis. Je hoeft niet alle vakken ‘leuk’ te vinden, maar je wordt aangesproken op jouw eigen niveau, op jouw eigen interesses en we betrekken de lokale context bij de lesstof. Als die dingen samenkomen, dan kun je meer dan je zelf eerst voor mogelijk had gehouden.

Nieuws

Waarom PGO centraal staat

Waarom PGO centraal staat

Bij het Montessori College Maastricht staat het probleem gestuurd onderwijs centraal. Dit als verrijking op het montessori onderwijs. Lees hierover meer in dit artikel van de Observant...

Lees meer
Kansrijk plaatsen

Kansrijk plaatsen

We kunnen een aantal leerlingen met een tl, tl-havo en havo-advies aannemen en kansrijk plaatsen op het MCM!

Onze basis ligt in de gelijkwaardigheid van alle kinderen en net als in de maatschappij, moet iedereen met elkaar kunnen samenwerken. En dat begint al op school.

Lees meer