Home / Over ons / Aanbod

Aanbod

Hoe ziet onze lesdag er uit?

We hechten er belang aan dat iedere leerling op de school gezien wordt en daarom wordt aan het begin en het einde van de dag een moment genomen om de dag door te nemen. Daarmee garanderen we dat we dagelijks zicht hebben op de ontwikkeling van de leerling, maar ook eventuele bijzondere omstandigheden die spelen en die van invloed kunnen zijn op de prestaties op school. 

De lesdag begin om 9 uur. Dat geeft onze leerlingen de gelegenheid om vooraf bijvoorbeeld nog te sporten. Iets wat wij als school ook zullen faciliteren. De dag eindigt om 15.15 uur. Gedurende de dag zijn er theorielessen, keuzewerktijd en ruimte om te werken aan de PGO-casussen. Een mix aan aanbod waarbij aan het einde van de lesdag alle werkzaamheden, inclusief het huiswerk af kunnen zijn.

Daarnaast is er van 15.15 uur tot 16.30 uur voor de leerlingen nog de gelegenheid om speciale vakken en programma’s op school te volgen. Denk hierbij aan cultuurlessen bijvoorbeeld samen met het Bonnefantenmuseum, muziekactiviteiten samen met de Muziekgieterij, of de Lego League. Ook kunnen leerlingen hier nog werken aan hun lesstof als er speciale ondersteuning nodig is of vragen zijn. Want onze leerkrachten zijn tijdens deze uren ook aanwezig op school 

.

VWO en maatwerk

Bij de start in augustus 2024 hebben we als school de bevoegdheid om vwo diploma’s uit te rijken. Dat betekent dat alle leerlingen met een havo/vwo advies of een vwo advies sowieso worden toegelaten.

Nog in 2024 zullen we ook de toestemming voor het mogen afgeven van de mavo en havo diploma’s gaan aanvragen. Dit om ervoor te zorgen dat we op de zo kort mogelijke termijn leerlingen met alle adviezen vanaf TL kunnen plaatsen. Zodra we die toestemmingen hebben, kunnen we ook op voorhand breder en zonder voorwaarden leerlingen met een TL en een havo advies mogen toelaten.

Daarnaast kijken we ook naar maatwerk om leerlingen met een ander (theoretisch) schooladvies ook te kunnen plaatsen. Dit doen we met het oog op kansrijk plaatsen, waarbij we kansen zien om het kind te begeleiden naar een hoger diploma dan op basis van het advies te verwachten is. Bij een ander advies dan havo/vwo of vwo is het mogelijk om hierover een persoonlijk gesprek aan te vragen. We verkennen dan samen de mogelijkheden en betrekken hierbij ook de lagere school. Uiteindelijk bepaalt het Montessori College Maastricht of deze leerlingen kansrijk geplaatst kunnen worden. Doordat wij ook de toestemmingen gaan aanvragen voor TL en havo, zullen al onze leerlingen in ieder geval bij ons op school hun diploma kunnen halen, ook als ze kansrijk geplaatst zijn.