M

Home / Nieuws / Kansrijk plaatsen

Kansrijk plaatsen

17 mrt 2024
We kunnen een aantal leerlingen met een tl, tl-havo en havo-advies aannemen en kansrijk plaatsen op het MCM! Onze basis ligt in de gelijkwaardigheid van alle kinderen en net als in de maatschappij, moet iedereen met elkaar kunnen samenwerken. En dat begint al op school.

Bij montessori kijken we naar de individuele potentie van al onze leerlingen en bij andere montessorischolen in het land zien we heel positieve resultaten met het kansrijk plaatsen. Vele leerlingen krijgen uiteindelijk een hoger diploma dan ze op basis van het advies van de lagere school zouden krijgen. Die kans willen we vanaf het moment van openen aangrijpen.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

Als een leerling een vwo of een havo-vwo advies hebt, dan kunnen ze sowieso bij ons terecht. Zoals altijd gecommuniceerd is.

Als ze een advies hebben van tl, tl-havo of havo, dan kunnen ze zich ook aanmelden, maar dan gaan we graag een toelatingsgesprek met de leerling en de ouders aan en met de leerkracht van groep 8. Dit is om als Montessori College Maastricht te kunnen bepalen waar de kansen liggen, of het realistisch is dat het ook om een kansrijke plaatsing gaat en dat wij als MCM deze leerling toelaten.

Het helpt hierbij als de leerkracht van groep 8 expliciet aangeeft bij het advies waarom hij/zij vindt dat de betreffende leerling naar het MCM moet gaan vanwege deze speciale route van kansrijk plaatsen.

Dit betekent dus niet dat deze leerlingen automatisch bij ons naar school kunnen komen. Maar samen bekijken we of dit kansrijk is.